Forming performing
2014 - 2016

I FormingPerforming-projektet udforskede Søren Rastogi de komplekse processer involveret i at lære et nyt stykke musik. Et centralt metodisk greb i projektet var video-registrering af øveprocessen. Ved at lægge sin egen øvning frem udviklede Rastogi et formidlende redskab, som ikke bare satte gang i hans egen refleksion, men som også på en meget direkte måde kunne inspirere andre til at stille lignende spørgsmål omkring deres egen praksis. Som en udvikling af metoder til kritisk refleksion over egen praksis har projektet således også interesse for andre end pianister eller professionelle musikere.

E-bog dansk: https://www.dkdm.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor//~/media/Files/Kunst%20og%20udvikling/Udgivelser/S%C3%B8ren%20Rastogi%20FormingPerforming%20ebog.ashx

 

E-bog engelsk:

https://www.dkdm.dk/~/media/Files/Kunst%20og%20udvikling/Udgivelser/S%C3%B8ren%20Rastogi_FormingPerforming_UK.ashx

Hent Søren Rastogis videoer fra projektet:

Præsentation af FormingPerforming 14. november 2017 kl. 15.30

Link til projektet: https://www.dkdm.dk/Kunst-og-udvikling/Udviklingsvirksomhed/KUV/FormingPerforming