Det skjulte sprog
2016 - 2020

Ligesom stemmen er uadskillelig fra sangeren, er sproget en uadskillelig del af den kunstneriske proces for en sanger. Den klassiske sangs æstetik kræver et væld af sproglige justeringer, som tilsammen udgør et særligt “sangersprog”. Projektet kortlægger og udforsker ”sangersproget” og dets centrale, men ofte uartikulerede betydning for den enkelte sangers kunstneriske identitet.

 

Link til projeket: https://www.dkdm.dk/Kunst-og-udvikling/Udviklingsvirksomhed/KUV/Det-skjulte-sprog