Bog, værk og materialitet, 1. del
2018 - 2021

Hvordan kan bogen gestalte sig som værk? Hvordan kan udgivelsen blive en del af værkets skabelsesproces?

Disse spørgsmål undersøges i projektet gennem en gentænktning og en reorganisering af betydningselementerne i kunstnerbogen. Overordnet er betydningselementerne: tekst, billede, materiale og format – hvorfor der i praksis inddrages kunstfaglige processer, som kendetegner det trykte medie og tekstens tilblivelse. Projektet formål er gennem reorganisering at gentænke bogen og teksten indenfor publicering af artistic research. Det sker med en konceptualisering af den kunstneriske intententionalitet, kunstneriske ide, hvor der eksperimenteres en transdisiplinær ordning af betydningselementer fremfor de traditionelle kategoriseringer som kendetegner bogen. Teksten er også et billede ligesom billedet kan læses. Bog og tekst bliver på forskellig vis del af værkprocessen, hvorved bogen får performative kvaliteter fremfor de mere repræsentative kvaliteter.

 

https://bogvaerk.dk/